ARKOS Sp. z o.o. działa od marca 1988 roku przede wszystkim jako biuro projektowe. Siedzibą biura jest lokal w centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja 27. Od początku działanie firmy podporządkowane jest zasadzie współpracy z dobrymi fachowcami. Obecnie w firmie pracuje kilku inżynierów i architektów z bogatym doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi. Tworzymy zgrany zespół mający możliwość realizowania swoich ambicji zawodowych. Kierujemy się rozsądkiem i zasadami "fair play". Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym.
Naszym głównym rynkiem realizacji jest teren Dolnego Śląska, ale wykonujemy zlecenia od Inwestorów z całej Polski i zagranicy.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu i zlecenia, biorąc pod uwagę wymagania Inwestora oraz warunki ekonomiczne.
Wykonujemy dokumentację projektową obiektów z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i użyteczności publicznej.
Zadania są realizowane z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających projektowanie gwarantujących ekonomiczne zaprojektowanie obiektów oraz wysoką jakość opracowań. Obszarem naszego działania są wszystkie branże związane z budownictwem i architekturą. Ponadto oferujemy wykonanie prac przedprojektowych e postaci opracowań studiów wykonalności i przydatności terenu, analiz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaleń warunków zabudowy i określenia wytycznych projektowych. Opracowania koncepcji programowych, inwentaryzacji budowlanych, ekspertyz i opinii.